ADR krovinių pervežimas

UAB „Kalidonas” teikia pavojingų krovinių (ADR) pervežimo paslaugą. Galime vežti 2, 3, 4, 5, 6, 8 ir 9 klasės pavojingus krovinius. Pavojingų krovinių grupei priskiriami tie kroviniai, kurie vežant arba saugant gali tapti susirgimų, apsinuodijimų, žmonių ir gyvulių apdegimų, sprogimo, gaisro priežastimi bei sukelti kitų krovinių, statinių ir įrenginių gedimą ir užteršti aplinką. Tokius krovinius vežant ir saugant reikia laikytis atitinkamų atsargumo priemonių. Mes pasirūpiname, kad transporto priemonės būtų specialiai pritaikytos gabenti pavojingus krovinius. Vairuotojai kaskart išklauso specialų kursą ir turi reikiamus pažymėjimus. Transporto priemonės yra paženklintos pagal visus standartus. Automobiliuose įrengta transporto valdymo sistema leidžia po krovinio iškrovimo nedelsiant gauti skenuotas krovinio dokumentų kopijas, tikslią informaciją apie automobilio judėjimo ir buvimo vietą bei užtikrina vežamo krovinio saugumą. Civilinė vežėjo atsakomybė, apdrausta patikimoje įmonėje pagal CMR draudimo sąlygas, garantuoja gabenamų krovinių saugumą